BPMConsult traint facilitators Arcus


14/04/2011

Het Arcus College heeft de behoefte de eigen werkprocessen goed te kunnen analyseren en te verbeteren. Een aantal medewerkers heeft daartoe de tweedaagse training ‘Procesfacilitering van Procesmanagement’ gevolgd. Hierin worden deelnemers door BPMConsult getraind in het procesmatig denken, het werken met procesmodellen en –aanpakken en het analyseren van de in kaart gebrachte processen. Zo is het uitvoeren van een Brown-paper aanpak voor identificeren van processen. Het doel van de workshops is om na afloop zelfstandig invulling te kunnen geven aan procesmanagementvraagstukken binnen het Arcus College.