Digitalisering vergunningverlening in testfase


08/10/2012

De provincie Gelderland ligt op koers met het digitaliseren van het verlenen van vergunningen i.h.k.v. de natuurbeschermingswet (NBW). Het initiële procesontwerp (waarin het aantal brieven is verkleind en het besluit incl. bijlagen digitaal wordt verstrekt) is goedgekeurd, waarna een testfase is ingebouwd om op de nieuwe manier te werken. Een flinke besparing van tijd, papier en geld lijkt binnen handbereik. Vragen? Neem contact op met Johnny van de Vliert.