Kwaliteit bij Hoornbeeck College


15/02/2013

Het Hoornbeeck College, recent nog uitgeroepen tot beste MBO van Amersfoort, vroeg BPMConsult een leerwerktraject te organiseren voor de stafmedewerkers Kwaliteit. In een tweedaagse training ‘procesfacilitering van procesmanagement’ werd ingegaan werd op de rol van procesanalyse bij het borgen van kwaliteit in de werkprocessen van deze onderwijsinstelling. Meer informatie over onze trainingsarrangementen vindt u op onze website.