Optimalisering BEI/VIAG voor Visser & Smit Hanab


20/04/2012

Visser & Smit Hanab Distributie bv heeft BPMConsult gevraagd met hen een systematiek te ontwikkelen om periodieke aanscherpingen in de BEI en VIAG regelgeving soepel en doeltreffend in te bedden in de organisatie. Hiermee wil Visser & Smit Hanab Distributie bv borgen dat voortdurend conform wettelijke richtlijnen en eisen wordt gewerkt.