Start academisch jaar met update processenboek


01/09/2011

Voor de derde maal in successie heeft de faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool Utrecht een vernieuwingsslag gemarkeerd met de uitreiking van een handboek met werkprocessen. Dit handboek, luisterend naar de naam ‘Goed Werk’ is het resultaat van de jaarlijkse borgingsronde van procesverbeteringen vanuit het procesmodel. Vanwege het cyclische karakter van het onderwijs worden ieder jaar weer leerervaringen opgedaan, en de HU FCJ heeft ervoor gekozen deze systematisch te verzamelen en te verwerken. Zo weet iedereen weer wat hij moet doen en gaat het komende studiejaar weer soepel van start. BPMConsult helpt de FCJ hierbij.