Stichting OOM matcht processen en IT


12/11/202

Stichting OOM, een fonds dat ontwikkelingen en opleidingen ondersteunt bij meer dan 15.000 bedrijven in de sector Metaalbewerking, heeft Willem Spronk gevraagd de gewenste functionaliteiten voor hun nieuwe IT systeem op te stellen, als afgeleide van de werkprocessen. De proces-IT match aanpak van BPMConsult maakt het mogelijk proces en systeem naadloos op elkaar af te stemmen en precies te definiëren wat de organisatie aan IT-ondersteuning nodig heeft. Meer weten over deze aanpak?